LG penthouse

פנטהאוז, צפון ת"א

  • אדריכל: עופר קינן
  • שטח: 170 מ"ר
  • שנה: 2016

דירת פנטהאוז בצפון תל אביב – שיפוץ מהיסוד לזוג לקוחות עם 2 ילדים קטנים. שילוב הברזל בפרויקט היה אלמנט מרכזי שחזר על עצמו במספר מוקדים – ספריה בסלון, גרם המדרגות והפרגולה החיצונית. מרגש לבנות לאנשים אהובים!